Min koppling till naturen

Det här är ett blogginlägg som jag fruktar att skriva. Jag fruktar eftersom jag vet att det finns så många som tycker att detta är så avlägset eller absurt.

När jag är ute i naturen älskar jag tystnaden, jag älskar naturen rå, som den borde vara, orörd av oss. Jag älskar att det blir primitivt när jag är beroende av en eld för att hålla mig varm, när jag måste fiska för att få mat och när jag måste arbeta aktivt för att bygga skydd mot väder och vind. Detta är vad jag kallar en starkare koppling än något annat. Jag vill inte dölja att jag är andlig, jag tror att det finns energier och mycket mer än vad du och jag kan se, röra och känna, och en del av anledningen till att jag älskar naturen är att jag känner att den tar mig tillbaka till människans tidiga stadier.

Som du förmodligen har förstått efter att ha läst de första raderna handlar det här om energier och den «vidskepelse» som en japansk professor vid namn Masaru Emoto har lyckats bevisa på ett vetenskapligt sätt. Dr Emoto anser att våra tankar är energier och att dessa energier bidrar till att forma vår verklighet. Positiva tankar leder till något gott och negativa tankar leder till mer negativitet. År 1999 publicerade Dr Emoto meddelandet Messages from water där han vetenskapligt bevisar att känslomässiga energier och vibrationer har en effekt på vattnets fysiska struktur. I dessa studier visar dr Emoto att vatten som utsätts för musik, goda tankar och goda energier senare i fruset tillstånd bildar vackra iskristaller, medan vatten som utsätts för negativ energi och negativa intentioner bildar deformerade iskristaller.

I consider myself a very open minded person and thought this was very interesting. Vad händer om detta är sant? Vad betyder det för mig och mitt liv? Jag tänker ofta mycket negativt och är ofta orolig. Kommer dessa negativa energier att leda till mer negativitet i mitt liv och kan jag faktiskt göra något åt det? I ett experiment visar dr Emoto tre burkar med ris. På en av dessa burkar står det löfte, på den andra står det hat och på den sista står det ingenting. Den är neutral. I det här experimentet, som du säkert förstår, lovar burken god energi, goda tankar och positivitet. Den burk som hatet står på har inget annat än negativ energi och onda avsikter. Efter 30 dagar visar det sig att riset i den utlovade burken är nästan orört. Ungefär lika trevligt medan burken som den hatar har ruttnat och är full av mögel.

Låter det speciellt? Det trodde jag också, men som den öppna person jag är har jag nu tre burkar längs väggen fyllda med ris där det står lagar, hat och det sista helt neutralt utan etikett. Under de kommande 30 dagarna kommer jag att tänka negativt på att hata burken, fylla kärleksburken med kärlek och goda intentioner och den sista kommer jag att ignorera. Om detta är sant, om hatburken formar sig, vad gör då mina negativa tankar med mitt liv? Jag kommer att uppdatera bloggen här regelbundet under de kommande 30 dagarna.